Maidla Kooli Hoolekogu

teksti suurus
     
Nimi Esindab Amet e-post
Naima Soppe Lüganuse Vallavolikogu esindaja    
Virge Tiinas Maidla Kooli õpetajate esindaja    
Merit Männi Maidla Kooli lasteasutuse õpetajate esindaja    
Tairo Männi Maidla Kooli õpilasesinduse esindaja    
Ermo Kasela lasteasutuse lastevanemate esindaja    
Marja-Liisa Veiser lasteasutuse lastevanemate esindaja    
Marko Lipp kooli lastevanemate esindaja esimees hoolekoguhkmaidlakool.ee
Merike Hobolainen kooli lastevanemate esindaja    
Kristi Polt kooli lastevanemate esindaja protokollija  
       
       
HOOLEKOGU TEATAB
 

   

Hoolekogu dokumendid Postkontor