Teadete tahvel

 
ta TUNNIPLAAN

 

 

 

menüü

 

Koolivaheajad 2021 / 2022. õppeaastal
Sügisvaheaeg
25. 10. 2021 -  31. 10. 2021
Jõuluvaheaeg
23. 12. 2021 -  9. 01. 2022
Talvevaheaeg
28. 02. 2022 - 6. 03. 2022
Kevadvaheaeg
25. 04. 2022 -1. 05. 2022
Suvevaheaeg 14. 06. 2022 - 31. 08. 2022

allikas: https://www.riigiteataja.ee

Trimestrid 2021 / 2022 õppeaastal
"Sügistrimester" 1. 09. 2021 - 28. 11. 2021
"Talvine trimester" 29. 11. 2021 - 20. 03. 2022
"Kevadtrimester" 21. 03. 2022 - 13. 06. 2022
   


LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 21.09.2021 KL 18.00- 19.30 MÕISAKOOLI SAALIS.

Palun kanda kaitsemaski!

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine- direktor;

2. Hoolekogu liikmete valimine (kool I kooliaste ja lasteaia mõlemad liitrühmad)- koosoleku juhataja;

3. ÕA 2021/22 tegemistest koolis ja lasteaias- E. Press ja G. Pill;

4. Lastevanemate ettepanekud õppe- ja kasvatustöö parendamiseks koolis ja lasteaias
koosolek

KÜLALISED HARIDUSASUTUSES

  • Haridus- ja noorsootööasutuse hoonetesse ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.
  • Kui võimalik, korraldage lasteaias ja -hoius laste üleandmine õues. Läbi tuleb mõelda ka esmakordselt lasteaeda tulevate laste toetamine ja algklassiõpilaste abistamise korraldamine esimestel koolinädalatel.
  • Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
    • vaktsineerimiskuuri läbinud või
    • COVID-19 haiguse läbi põdenud või
    • kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
  • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul tuleb eelistada virtuaalseid kanaleid või nakkusohutuse kontrollimist.

 

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised haridus ja noorsootööasutustele 2021 / 2022. õa alguses

 

 

Õnne sünnipäevalastele!

aprill

Karl -Robert Reidla 2. september
Johannes Juusu 2. september
Piia Kriisa 3. september
Getlin Filippov 18. september
Riko Eskor 20. september
Grete Mee 23. september
Viktor Barbakar 29. september

mnk

NOORTEKESKUSE ETTEVÕTMISED