Konkurss

teksti
suurus

Maidla Kool
Lüganuse vallas, Ida-Virumaal
kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:


Matemaatika õpetaja, 17 ainetundi nädalas;
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja, 4 ainetundi nädalas;
Logopeed, 1,0 ametikoht

Tööle asumise aeg 01.09.2021

Konkursist osavõtuks esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt
21. juuniks 2021


posti teel: Maidla Kool, Mõisa 1, Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa
või digitaalselt allkirjastatuna aadressil: direktor@maidlakool.ee

Täiendav info telefonil 524 6816