Konkurss

teksti
suurus

Maidla Kool
Lüganuse vallas, Ida-Virumaal
kuulutab välja konkursi


 LOGOPEEDI ametikohale;
MATEMAATIKA–FÜÜSIKA ÕPETAJA ametikohale;
INGLISE KEELE ÕPETAJA ametikohale (osalise koormusega);
TÖÖ- JA TEHNOLOOGIAÕPETUSE ÕPETAJA ametikohale (osalise koormusega);
LASTEASUTUSE ÕPPEJUHI ametikohale (0,5 ametikohta).

Konkursist osavõtuks esitada avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt

27. juuniks 2022


posti teel: Maidla Kool, Mõisa 1, Maidla küla, Lüganuse vald, Ida-Virumaa
või digitaalselt aadressil: direktor@maidlakool.ee

Täiendav info telefonil 524 6816

 

kool