Õpetajad

 
Nimi Ained / amet e-post
Juhtkond    
Meelike Abroi direktor direktormaidlakool.ee
Velve Mäetaga-Filimonov huvijuht velvemaidlakool.ee
Tuuli Hannus arendusjuht k.t. tuulimaidlakool.ee
Urmas Välba infojuht infojuhtämaidlakool.ee
Evely Press tööleping on peatatud evelyätmaidlakool.ee
Õpetajad    
Iti-Jantra Metsamaa inglise keel itiämaidlakool.ee
Svetlana Bondarevskaja vene keel svetamaidlakool.ee
Tuuli Hannus matemaatika, füüsika tuuliämaidlakool.ee
Heidi Pabor geograafia, ajalugu, kodanikuõpetus, inimeseõpetus, matemaatika,9 . klassi klassijuhataja heidiämaidlakool.ee
Kalle Lipp töö- ja tehnoloogiaõpetus, liiklusõpetus kallemaidlakool.ee
Velve Mäetaga-Filimonov muusikaõpetus, 6. ja 7.. klassi klassijuhataja velvemaidlakool.ee
Kadrin Uustallo eesti keel, kirjandus, kunstiõpetus kadrinatmaidlakool.ee
Maire Ojamaa klassiõpetaja, inglise keel, eesti keel, kirjandus, 3. klassi klassijuhataja mairemaidlakool.ee
Karmen Raik klassiõpetaja, bioloogia, 1. ja 2. .ning 4. klassi klassijuhataja karmenmaidlakool.ee
Kiira Pastarus kehaline kasvatus, inimeseõpetus kiiramaidlakool.ee
Eike Saarest keemia eikeämaidlakool.ee

Urmas Välba

arvutiõpetus arvutiklassmaidlakool.ee
Helina Haljaste tööleping on peatatud helinaämaidlakool.ee
Tugipersonal    
Virge Konar sotsiaalpedagoog virgemaidlakool.ee
Velve Mäetaga-Filimonov pikapäevarühm velveämaidlakool.ee
Kiira Pastarus pikapäevarühm kiiraämaidlakool.ee
     
Õpetajad
 
vana
tp Javascripts