MARATONI KOORDINAATORID

v teksti
suurus
s

Igas koolis on üks (suuremates 2) koordinaator, kes on tervisemaratoni koolipoolne korraldaja ja kontakt:  

Koordinaatori tööülesanded (võib delegeerida):

  • Raja mõõtmine (3-5 korda raja läbimine kasutades sammulugejat, et saada teada ühe ringi keskmine pikkus)
  • Kooli registreerimine evely@maidla.edu.ee
  • Maratoni info jagamine koolisiseselt (töötajad + õpilased), osalejate motiveerimine, info jagamine
  • Sündmuse reklaam koolisiseselt
  • Aktiivsete maratonivahetundide korraldamine, läbiviimine, vajadusel lisakohtunike kaasamine (õpetajad, õpilasesindus jne).
  • Ringide üle arvete pidamine (soovituslikult klasside kaupa, võib olla ka ainult üldarvestus)
  • Sündmuse jäädvustamine, pildistamine
  • Statistika ja tagasiside saatmine korraldajatele
  • Artikli avaldamine kooli, linna, valla või maakonna lehes, internetis, kooli facebookis
  • Võitjate väljakuulutamine koolisiseselt

  Palun koordinaatoritel kokkvõtete tegemiseks küsimustikule vastata hiljemalt 3. oktoobril 2017.

  TAGASISIDE JA KOKKUVÕTE:

   

mmMAIDLA

MARATON

2017

ivmv
tee