Kehtis 9. - 20. jaanuar 2023

TRIMESTRI TUNNIPLAAN 2022 / 2023 ÕA
Sulge aken
E I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1
EESTI KEEL
Eesti keel Inglise keel Eesti keel   Eesti keel Informaatika Loodusõpetus Geograafia Geograafia
2
EESTI KEEL
Eesti keel Inglise keel Eesti keel   Informaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel
3 TÖÖÕPETUS Tööõpetus Tööõpetus Inglise keel Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Matemaatika
4 TÖÖÕPETUS Tööõpetus Tööõpetus Inglise keel Ajalugu Eesti keel Inglise keel Füüsika Füüsika
5 Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Matemaatika Inglise keel Vene keel Ajalugu Ajalugu Matemaatika
6         Inglise keel Ajalugu Kirjandus Kirjandus Vene keel
7             Bioloogia Vene keel Vene keel
8                  
T I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 MATEMAATIKA Matemaatika Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Kirjandus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2
EESTI KEEL
Eesti keel  Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Ühiskonnaõpetus
3 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Inglise keel Inimeseõpetus Inimeseõpetus Informaatika
4
EESTI KEEL
Eesti keel Liiklusõpetus Liiklusõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus Informaatika Informaatika Ajalugu
5   Liiklusõpetus Inimeseõpetus Matemaatika  Matemaatika  Loodusõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6     Eesti keel  Kunstiõpetus Kunstiõpetus Matemaatika  Matemaatika Inglise keel Inglise keel
7         Inimeseõpetus Kunstiõpetus   Bioloogia Bioloogia
8                  
K I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 MATEMAATIKA Matemaatika Eesti keel  Muusikaõpetus Muusikaõpetus Matemaatika  Loodusõpetus Kirjandus Kirjandus
2 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus Informaatika Matemaatika  Matemaatika  Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Eesti keel
3
EESTI KEEL
Eesti keel Eesti keel  Informaatika Eesti keel Ajalugu Muusikaõpetus Füüsika Füüsika
4 KUNSTIÕPETUS Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Inglise keel Kirjandus Ajalugu Ajalugu
5     Matemaatika   Kirjandus Vene keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika
6     Muusikaõpetus   Inimeseõpetus Vene keel Vene keel Matemaatika
7           Ühiskonnaõpetus   Vene keel Vene keel
8                  
N I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 LOODUSÕPETUS Loodusõpetus  Matemaatika
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Geograafia Keemia Keemia
2
EESTI KEEL
Eesti keel Eesti keel
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Eesti keel Keemia Keemia
3 INFORMAATIKA Informaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
4   Matemaatika Eesti keel Loodusõpetus Loodusõpetus Kehaline kasvatus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Kirjandus
5   Inimeseõpetus Inglise keel Matemaatika Matemaatika Kirjandus IVene keel Inglise keel Inglise keel
6       Inglise keel Kodupaiga ajalugu Vene keel Inglise keel Bioloogia Bioloogia
7         Inglise keel   Vene keel Geograafia Geograafia
8                  
R I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1
EESTI KEEL
Eesti keel Eesti keel Muusikaõpetus Eesti keel Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel Kirjandus Inglise keel Ajalugu Muusikaõpetus Muusikaõpetus
3 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Eesti keel Eesti keel Inglise keel
4 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus   Eesti keel   Eesti keel Inglise keel Inglise keel Ühiskonnaõpetus
5                  
                   
   õp Maire õp Maire õp Karmen õp Karmen õp Heidi õp Maire õp Heidi õp Velve õp Velve
õp Evely õp Milvi  õp Kalle õp Elise õp Svetlana õp Kadrin õp Kiira õp Liilia õp Jelena
Kehtis 9. - 20. jaanuar 2023 aprill 2022 t k e Sulge aken