Lasteaia teadetetahvel

 
mai

m

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK TOIMUB 21.09.2021 KL 18.00- 19.30 MÕISAKOOLI SAALIS.

Palun kanda kaitsemaski!

PÄEVAKORD:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine- direktor;

2. Hoolekogu liikmete valimine (kool I kooliaste ja lasteaia mõlemad liitrühmad)- koosoleku juhataja;

3. ÕA 2021/22 tegemistest koolis ja lasteaias- E. Press ja G. Pill;

4. Lastevanemate ettepanekud õppe- ja kasvatustöö parendamiseks koolis ja lasteaias

koosolek

 

Meie päevakava

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised haridus ja noorsootööasutustele 2021 / 2022. õa alguses

KÜLALISED HARIDUSASUTUSES

Haridus- ja noorsootööasutuse hoonetesse ei tohi üldjuhul lubada kolmandaid isikuid, kes ei viibi hoones õppe- või huvitegevuse eesmärgil, sh lapsevanemaid.

  • Kui võimalik, korraldage lasteaias ja -hoius laste üleandmine õues. Läbi tuleb mõelda ka esmakordselt lasteaeda tulevate laste toetamine ja algklassiõpilaste abistamise korraldamine esimestel koolinädalatel.
  • Põhjendatud vajaduse korral võib hoonesse lubada külalisi, kes tõendavad, et on:
    • vaktsineerimiskuuri läbinud või
    • COVID-19 haiguse läbi põdenud või
    • kuni 48 tundi varem teinud antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi, mille tulemus on negatiivne.
  • Kohtumiste ja koosolekute korraldamisel asutuseväliste inimeste osavõtul tuleb eelistada virtuaalseid kanaleid või nakkusohutuse kontrollimist.