Ajalugu

teksti
suurus

 

1936 ehitati praegune hoone
1936 -1976 asus/tegutses hoones Erra Algkool
1976 peale ümberehitust avati 27. septembril Erra sovhoosi lastepäevakodu „Linnupesa“ nelja rühmalisena
1992 lasteaed Sonda valla alluvuses nimega „Erra Lasteaed“
1999 töötab lasteaias üks liitrühm
2000 vahetati katus
2003 renoveeriti hoone fassaad
2005 renoveeriti lasteaia ruumid
2017 remonditi saal ja kabinetid
2018 lasteaed Lüganuse valla alluvuses
2022 liideti meid Maidla kooliga

lasteaed