Ajalugu

teksti
suurus

 

Esimene lasteaed asutati Sondasse 1968.aastal. Tolleaegne Sonda Lauatehas asus tööle kolmes vahetuses ja emadel polnud lapsi kuhugi panna. Lauatehas ehitas Sepa tänavale uskumatult kiiresti maja, kus asus tööle ööpäevaringne lasteaed. Lapsed said koju ainult nädalavahetuseks. Lasteaed töötas kaherühmalisena: 1-3-aastased ja 4-6-aastased. Lasteaeda juhatas Aino Laar.

1971.aasta  detsembris avati ametlikult ka lasteaed Tudu Metsamajandi töötajate   lastele. Esimesed lapsed tulid majja 14.veebruaril 1972. Algselt kuulus lasteaed Tudu Metsamajandile. Kõrgaegadel, seitsmekümnendate teisel poolel, käis kaherühmalises   lasteaias 40 last. 24.jaanuaril 1991 nimetati Sonda külanõukogu kui omavalitsusüksus haldusterritooriumi muutmata ümber Sonda vallaks ja lasteaed läks vallavalitsuse haldusalasse. Lasteaia juhatajatena on pikemalt töötanud Taimi Mängel ning Inge Kasesalk.

1992.aastaks oli Lauatehase lasteaia hoone muutunud kõlbmatuks. Kuna lapsi oli vallas vähem, siis suleti Lauatehase   lasteaed ning kõik lapsed hakkasid käima nn Metsamajandi lasteaias. 
1993.aastal reorganiseeriti lasteaed üherühmaliseks liitrühmaga lastehoiuasutuseks.Lasteaed asus 2011.aastani Sonda aleviku piiril looduslikult kaunis kohas metsa servas,eemal mürast ja liiklussõlmest, umbes 1,5 km kaugusel Uljaste järvest (aadressil Lembitu  48, Sonda)

2011. aasta augustis liideti lasteaed Sonda Põhikooliga. Ühiseks nimeks sai Sonda Kool. Lasteaed kolis koolimaja esimesele korrusele (aadressile Sonda, Lembitu 9). Praegu töötab lasteaias üks liitrühm, kus käivad lapsed vanuses 2-7 aastat. Õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles, kuid lasteaias käivad ka vene keelt kõnelevad lapsed.

lauatehase lasteaias

Sonda Lauatehase lasteaias u 1972. Klaveri taga lasteaia juhataja Aino Laar.

lasteaed metsamajandis

Sonda metsamajandi lasteaia sissekäik