Maidla Kool digikiirendab oma kooli

teksti suurus
   

25. augustil toimus Maidla koolis DigiKiirendi arenguprogrammi avaüritus. Programm arendab õpetajate digipädevust ning aitab juurutada uut õpikäsitlust ja -meetodeid õppetöösse. Õpetajate suurenenud digipädevused toetavad seejärel aga õpilaste digipädevuse arenemist, tehnoloogia kasutamine muutub eesmärgipärasemaks, vahendite kasutamine muutub teadlikumaks. Koolitustel saadud teadmised ning kogemused toetavad õppimist ning õpetamist.

Kooli õpetajatega liitus Harno koolitaja ja haridustehnoloog Anne Rosenberg, et pakkuda õpetajatele digiõppe läbiviimiseks nõustamisi ja koolitusi. Aktiivne koolitusperiood kestab kaks kuud ja selles osalevad kõik õpetajad. Toimumas on mitu pikemat koolitust ning hulk kiiremaid kohtumisi nii koolis kohapeal kui üle interneti.

Lisaks õpetajatele toimub ka Digijuhi koolitus, kus osaleb koolijuht, arendusjuht ja „digitugev“ õpetaja Karmen.

Programmis osaleb sel aastal 5 kooli, digikiirendamisest saab lugeda https://digipadevus.ee/kogumik/

Digikiirendi programmist https://harno.ee/digikiirendi