Koolide üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

teksti suurus
   

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Lüganuse Vallvalitsus, Keskpuestee 20, 43199, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond lvv
Päästeamet, Raua 2, 10124 Tallinn pa
Tööinspektsioon, Gonsiori 29, 10147 Tallinn
Andmekaitse inspektsioon, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn
Terviseameti Ida talitus
Põllumajandus- ja Toiduamet