Kehtis alates 1.september - 20. oktoober2023

TRIMESTRI TUNNIPLAAN 2023 / 2024 ÕA
Sulge aken
E I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 EESTI KEEL Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel   Eesti keel Informaatika Ajalugu Matemaatika Matemaatika
2 MATEMAATIKA Loodusõpetus Loodusõpetus Eesti keel   Matemaatika  Matemaatika Eesti keel Inglise keel Inglise keel
3 TÖÖÕPETUS Tööõpetus Inglise keel Loodusõpetus Kirjandus Kirjandus Inglise keel Matemaatika Matemaatika
4 TÖÖÕPETUS Tööõpetus Matemaatika Inglise keel Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Informaatika Informaatika
5   Eesti keel Kunstiõpetus Matemaatika Matemaatika  Vene keel Kirjandus Füüsika Füüsika
6         Eesti keel Inglise keel Matemaatika Vene keel Vene keel
7         Ajalugu Matemaatika   Vene keel Vene keel
8                  
T I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 EESTI KEEL Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Inglise keel Eesti keel Ajalugu Ühiskonnaõpetus
2 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Inglise keel Matemaatika  Loodusõpetus Loodusõpetus Inglise keel Eesti keel Eesti keel
3 MATEMAATIKA Eesti keel
Eesti keel
Inglise keel Inglise keel Kehaline kasvatus Geograafia Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
4 EESTI KEEL Matemaatika Matemaatika Eesti keel   Inimeseõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Kirjandus Kirjandus
5   Inimeseõpetus Inimeseõpetus   Eesti keel Eesti keel Informaatika Bioloogia Bioloogia
6           Ajalugu Kunstiõpetus Inglise keel Inglise keel
7               Inimeseõpetus  
8                  
K I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 EESTI KEEL Informaatika Informaatika Kunstiõpetus Kunstiõpetus Matemaatika  Muusikaõpetus Kirjandus Kirjandus 
2 EESTI KEEL Eesti keel Inglise keel Informaatika Informaatika Eesti keel   Matemaatika Muusikaõpetus Muusikaõpetus
3 LOODUSÕPETUS Eesti keel Muusikaõpetus Muusikaõpetus Eesti keel  Inglise keel Matemaatika Geograafia Geograafia
4 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus
Eesti keel
Eesti keel   Kodupaiga ajalugu Kunstiõpetus Bioloogia Matemaatika Matemaatika
5   Matemaatika Tööõpetus Matemaatika Matemaatika  Matemaatika Vene keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6     Tööõpetus   Vene keel Loodusõpetus Ajalugu Ajalugu
7             Vene keel Füüsika Füüsika
8                  
N I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus
Eesti keel
Eesti keel   Loodusõpetus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Keemia Keemia
2 EESTI KEEL Matemaatika Matemaatika Inglise keel Inglise keel Ajalugu Eesti keel   Keemia Keemia
3 KUNSTIÕPETUS Kunstiõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel   Inglise keel Geograafia Geograafia
4 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Matemaatika Loodusõpetus Eesti keel   Ühiskonnaõpetus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Ühiskonnaõpetus
5    
Eesti keel
Matemaatika Matemaatika Vene keel
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
6      
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Inimeseõpetus Vene keel Vene keel
7      
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Vene keel   Ajalugu
8                  
R I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Muusikaõpetus Muusikaõpetus Kirjandus Kirjandus Matemaatika Bioloogia Bioloogia
2 MATEMAATIKA Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika Ajalugu Eesti keel   Eesti keel  
3 INFORMAATIKA Liiklusõpetus Liiklusõpetus Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
4 EESTI KEEL Eesti keel
Eesti keel
Liiklusõpetus Muusikaõpetus Muusikaõpetus Kirjandus Matemaatika Matemaatika
5               Inglise keel Inglise keel
                   
   õp Karmen õp Maire õp Maire õp Karmen õp Elise õp Heidi õp Maire õp Heidi õp Velve
õp Milvi õp Urmas  õp Kalle   õp Svetlana õp Kadrin õp Kiira õp Tuuli õp Jelena
                   
aKehtis alates 1.september - 20. oktoober2023 t k e Sulge aken