Kehtib alates 2. veebruar 2024

TRIMESTRI TUNNIPLAAN 2023 / 2024 ÕA
Sulge aken
E I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 EESTI KEEL Eesti keel
Eesti keel
Inglise keel Inglise keel Informaatika Ajalugu Matemaatika Matemaatika
2 MATEMAATIKA Informaatika Informaatika Eesti keel   Matemaatika  Matemaatika Eesti keel Inglise keel Inglise keel
3 KUNSTIÕPETUS Kunstiõpetus Matemaatika Eesti keel   Eesti keel Ajalugu Matemaatika Informaatika Informaatika
4 KUNSTIÕPETUS Kunstiõpetus Inglise keel Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Inglise keel Matemaatika Matemaatika
5   Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika Matemaatika  Vene keel Kirjandus Füüsika Füüsika
6     Muusikaõpetus Muusikaõpetus Ajalugu Inglise keel Matemaatika Vene keel Vene keel
7         Kodupaiga ajalugu Matemaatika Kunstiõpetus Vene keel Vene keel
8                  
T I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 EESTI KEEL Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Inglise keel Eesti keel Ajalugu Ühiskonnaõpetus
2 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Kunstiõpetus Matemaatika  Loodusõpetus Loodusõpetus Inglise keel Kirjandus Kirjandus
3 MATEMAATIKA Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel   Eesti keel Eesti keel Geograafia Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
4 EESTI KEEL Inimeseõpetus Inimeseõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Informaatika Inimeseõpetus Inglise keel
5   Eesti keel   Inglise keel Inglise keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Bioloogia Bioloogia
6         Inimeseõpetus Inimeseõpetus Kirjandus Inglise keel Keemia
7               Eesti keel Keemia
8                  
K I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 EESTI KEEL Loodusõpetus Loodusõpetus Eesti keel   Matemaatika  Matemaatika Muusikaõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2 EESTI KEEL Eesti keel
Eesti keel
Eesti keel   Kirjandus Kirjandus Matemaatika Geograafia Geograafia
3 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus Inglise keel Informaatika Informaatika Eesti keel Bioloogia Matemaatika Matemaatika
4 LOODUSÕPETUS Eesti keel Inglise keel Loodusõpetus Muusikaõpetus Muusikaõpetus Matemaatika Ajalugu Ajalugu
5   Matemaatika Tööõpetus Matemaatika Matemaatika  Matemaatika Vene keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6     Tööõpetus   Vene keel Loodusõpetus Inglise keel Inglise keel
7             Vene keel Füüsika Füüsika
8                  
N I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 EESTI KEEL Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Inglise keel Inimeseõpetus Keemia Eesti keel  
2 MATEMAATIKA Matemaatika Matemaatika Inglise keel Inglise keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Keemia Ajalugu
3 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Matemaatika Matemaatika Kirjandus Kirjandus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
4 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus
Eesti keel
Matemaatika Eesti keel   Ühiskonnaõpetus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Ühiskonnaõpetus
5    
Eesti keel
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Eesti keel   Vene keel Vene keel
6      
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Vene keel Geograafia Geograafia
7           Vene keel   Muusikaõpetus Muusikaõpetus
8                  
R I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Muusikaõpetus Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel   Matemaatika Bioloogia Bioloogia
2 TÖÖÕPETUS Tööõpetus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika Ajalugu Eesti keel   Eesti keel  
3 EESTI KEEL Matemaatika Matemaatika Liiklusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Kirjandus Kirjandus
4 INFORMAATIKA Liiklusõpetus Liiklusõpetus   Eesti keel   Ajalugu Inglise keel Matemaatika Matemaatika
5                  
                   
   õp Karmen õp Maire õp Maire õp Karmen õp Elise õp Heidi õp Maire õp Heidi õp Velve
õp Milvi õp Urmas  õp Kalle   õp Svetlana õp Kadrin õp Kiira õp Tuuli õp Jelena
                   
aKehtib alates 2. veebruar 2024 t k e Sulge aken