Kehtib alates 23. jaanuar 2023

TRIMESTRI TUNNIPLAAN 2022 / 2023 ÕA
Sulge aken
E I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1
EESTI KEEL
Eesti keel Inglise keel Eesti keel   Eesti keel Informaatika Geograafia Muusikaõpetus Muusikaõpetus
2
EESTI KEEL
Eesti keel Inglise keel Eesti keel   Informaatika Ajalugu Eesti keel Eesti keel Matemaatika
3 TÖÖÕPETUS Tööõpetus Tööõpetus Inglise keel Kirjandus Inglise keel Informaatika Informaatika Matemaatika
4 TÖÖÕPETUS Tööõpetus Tööõpetus Inglise keel Matemaatika  Eesti keel Inglise keel Füüsika Füüsika
5 Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Matemaatika Inglise keel Vene keel Ajalugu Ajalugu Eesti keel
6     Eesti keel     Inglise keel Inimeseõpetus Kirjandus Kirjandus Vene keel
7               Vene keel Vene keel
8                  
T I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 MATEMAATIKA Matemaatika Loodusõpetus Loodusõpetus Loodusõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Eesti keel  Eesti keel  Inglise keel Inimeseõpetus Inimeseõpetus Informaatika
3
EESTI KEEL
Eesti keel Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Ajalugu Loodusõpetus Kirjandus Kirjandus
4 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus Liiklusõpetus Liiklusõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Bioloogia Inglise keel Inglise keel
5   Liiklusõpetus Inimeseõpetus Matemaatika  Matemaatika  Loodusõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kunstiõpetus
6           Ühiskonnaõpetus Kirjandus Bioloogia Bioloogia
7             Eesti keel Eesti keel Ühiskonnaõpetus
8                  
K I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 LOODUSÕPETUS Loodusõpetus  Eesti keel  Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika  Muusikaõpetus Geograafia Geograafia
2
EESTI KEEL
Eesti keel Eesti keel  Informaatika Eesti keel Muusikaõpetus Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3 KUNSTIÕPETUS Kunstiõpetus Kunstiõpetus Muusikaõpetus Muusikaõpetus Kirjandus Matemaatika Ajalugu Ajalugu
4
EESTI KEEL
Eesti keel Informaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel Füüsika Füüsika
5   Matemaatika Muusikaõpetus Eesti keel  Ajalugu Matemaatika Vene keel Vene keel Matemaatika
6     Matemaatika Kirjandus Vene keel Matemaatika Matemaatika Ühiskonnaõpetus
7           Kunstiõpetus Vene keel Inglise keel Inglise keel
8                  
N I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1 Matemaatika Matemaatika Matemaatika
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Loodusõpetus Keemia Keemia
2
EESTI KEEL
Eesti keel Eesti keel
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Ajalugu Keemia Keemia
3 INFORMAATIKA Informaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Inglise keel
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
4 MUUSIKAÕPETUS Muusikaõpetus Eesti keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus Kehaline kasvatus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö,kodundus
Ajalugu
5   Inimeseõpetus Inglise keel Matemaatika Matemaatika IVene keel Inglise keel Inglise keel Kirjandus
6       Inglise keel Eesti keel Loodusõpetus Vene keel Geograafia Geograafia
7         Inglise keel Eesti keel   Vene keel Vene keel
8                  
R I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII kl VIII kl IX kl
1
EESTI KEEL
Eesti keel Eesti keel Muusikaõpetus Loodusõpetus Matemaatika Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
2 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Eesti keel Matemaatika Inglise keel Bioloogia Bioloogia
3 KEHALINE KASVATUS Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Eesti keel
4       Eesti keel Kodupaiga ajalugu Kirjandus Matemaatika Matemaatika Inglise keel
5                  
                   
   õp Maire õp Maire õp Karmen õp Karmen õp Heidi õp Maire õp Heidi õp Velve õp Velve
õp Milvi õp Evely  õp Kalle õp Elise õp Svetlana õp Kadrin õp Kiira õp Tuuli õp Jelena
  õp Urmas   õp Liilia            
Kehtib alates 23. jaanuar 2023 . aprill 2022 t k e Sulge aken