Kooli dokumendid

teksti suurus
Dokumendi nimetus dokumendi formaat
veeb doc / docx pdf
     
Maidla Kooli põhimäärus     pdf
Maidla Kooli õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019. õa ie  
Maidla Kooli arengukava 2016-2025 rt   pdf
Maidla Kooli arengukava kinnitamine
Maidla Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ning kord     pdf
Maidla Kooli kodukord    
Maidla Kooli õppekava ja ainekavad ie  

Maidla Kooli üldtööplaan 2018/2019.õ.a.

    pdf
Lisa 1 Kooli sündmuste plaan     pdf
Maidla Kooli päevakava     pdf
Maidla Kooli territooriumil pildistamise ja filmimise reeglid     pdf
Korraldus klassi väljasõitudel, ekskursioonidel, matkadel, spordivõistlustel, ja kooli esindamistel väljaspool kooli .     pdf
Maidla Kooli sisehindamise läbiviimise kord     pdf
Koolis hädaolukorra lahendamise plaan     pdf
       
Pikapäevarühma päevakava ja töökorralduse kinnitamine    
Maidla Kooli pikapäevarühma päevakava    
Maidla Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused    
       
Lapsevanemale