Kooli dokumendid

teksti suurus
Dokumendi nimetus dokumendi formaat
veeb doc / docx pdf
     
Maidla Kooli põhimäärus     pdf
Maidla Kooli õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019. õa ie  
Maidla Kooli arengukava 2016-2025 rt   pdf
Maidla Kooli arengukava kinnitamine
Maidla Kooli õpilase vastuvõtmise üldised tingimused ning kord     pdf
Maidla Kooli kodukord    
Maidla Kooli õppekava ja ainekavad ie  

Maidla Kooli üldtööplaan 2018/2019.õ.a.

    pdf
Lisa 1 Kooli sündmuste plaan     pdf
Maidla Kooli päevakava     pdf
Maidla Kooli territooriumil pildistamise ja filmimise reeglid     pdf
Korraldus klassi väljasõitudel, ekskursioonidel, matkadel, spordivõistlustel, ja kooli esindamistel väljaspool kooli .     pdf
Maidla Kooli sisehindamise läbiviimise kord     pdf
Koolis hädaolukorra lahendamise plaan     pdf
Üldhariduskooli hoolekogu moodustamine ja töökord     pdf
Pikapäevarühma päevakava ja töökorralduse kinnitamine    
Maidla Kooli pikapäevarühma päevakava    
Maidla Kooli pikapäevarühma töökorralduse alused    
       
Lapsevanemale