j

  Maidla Kool, Mõisa 1
42319 Maidla küla
Ida - Virumaa
t el 335 9789
e-postkast
koolmaidlakool.ee